+420 482 777 777 nakup@aneri.cz

Nákup a zásobování pro vaši firmu, společnost či výrobní závod

ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ ZAJIŠŤOVÁNÍ NÁKUPNÍCH ČINNOSTÍ OUTSOURCINGEM

 

OUTSOURCING

Zajišťování provozu a vybraných činností firmy jinou externí organizací.
Outsourcing vychází ze dvou základních slov: „out“ – vnější a „source“ – zdroj

Kontaktní formulář

EXTERNÍ  ZASOBOVÁNÍ A NÁKUP

External Purchasing and Supply

Nemáte vlastní nákupní oddělení?
Máte nedostatek kapacit v oddělení nákupu?
Pracuje vaše oddělení nákupu efektivně?
Znáte vaše náklady na vaše nákupní oddělení?
Chcete opravdu optimalizovat ceny a podmínky všeho nakupovaného?
Potřebujete poptat klíčové materiály, služby či kooperace a nemáte na to čas ani zaměstnance?

Víme jak snížit vaše náklady jak za nákup zboží i služeb, tak i za režii s nákupním oddělením s tím spojenou.

Můžeme případně převzít i vaše zaměstnance pod naše křídla a snížíte tak svoji mzdovou a personální agendu .

Nabízíme efektivní řešení.

ESO v nákupu

Efektivní – externí nákup

Strategicky nákup

 

Operativní nákup

 

Naše mise / poslání je poskytovat profesionální a efektivní služby v oblasti externího ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU se zajištěním dohledu nad vynaloženými prostředky za nákup i režii s tím spojenou.

Chceme se stát skutečným partnerem, přidanou hodnotou a nedílnou součástí firem našich klientů.

Vždy hledáme ty nejefektivnější cesty k vyhledávání vhodných dodavatelů a výrobců všemi možnými a dostupnými nástroji.

Lobbujeme za naše klienty, jsme mnohdy nárazníkem a někdy děláme za naše klienty i černou práci vždy profesionálně, rádi a s úsměvem.